Biografia

Reżyser teatralny i telewizyjny, aktor, profesor sztuk teatralnych i filmowych. W 1982 ukończył studia na Wydziale Aktorskim, a w 1987 na Wydziale Reżyserskim na PWST w Warszawie. W latach 1982–1986 był aktorem Teatru Popularnego w Warszawie.
Od  5 X 2020 do 28 lutego 2021 dyrektor artystyczny Teatru Ateneum.

WIĘCEJ